regulatory-en

Omaha

Overzicht

Kaarten gedeeld aan iedere speler 4 dicht
Gedeelde gemeenschappelijke kaarten 5
Aantal wedronden 4
Limieten Vaste limiet
Potlimiet
Geen limiet
Blinds of antes Blinds

Op het eerste zicht lijkt Omaha Poker sterk op Texas Hold'em. Het verschil ligt in aan het aantal kaarten, bij Omaha krijgt iedere speler vier kaarten en ontstaat er een interessante complexiteit.

Spelverloop

Bij Omaha krijgt u vier dichte kaarten, in andere woorden kaarten niet zichtbaar voor uw tegenstanders. Vervolgens worden tijdens het spelen van de hand vijf open kaarten op tafel gelegd. Dit zijn de community kaarten waarvan iedere speler gebruik mag maken.

Op het moment dat alle kaarten beschikbaar zijn gemaakt dient u twee van uw dichte kaarten te kiezen, en deze te combineren met drie community kaarten.
Blinds

Bij Omaha wordt er met blinds gespeeld. Vóórdat de kaarten gedeeld worden dienen de twee spelers aan de linkerzijde van de dealer een small blind en een big blind te maken zodat er een startpot ontstaat om over te spelen.

Het deelproces

Nadat de verplichte blinds verricht zijn, worden er vier dichte kaarten gedeeld, de zogenaamde "hole" kaarten.

Nu gaat de eerste wedronde van start, beginnend bij de eerste speler aan de linkerkant van de big blind.
De flop

Als de eerste inzetronde is afgelopen, worden drie kaarten open gedeeld. Deze kaarten heten "de flop".

Vervolgens vindt de tweede wedronde plaats, beginnend met de eerste speler links van de dealer die nog in de hand is.

De turn (fourth street)

Na de tweede inzetronde, wordt de vierde gemeenschappelijke kaart gedeeld. Dit is de turn.

De derde wedronde vindt plaats, beginnend met de eerste speler links van de dealer die nog in de hand is.

De river (fifth street)

De vijfde en laatste gemeenschappelijke kaart wordt de river genoemd. Nu de hand is afgerond met de vierde en laatste wedronde, opnieuw beginnend met de eerste speler links van de dealer die nog in de hand is.

Wanneer meer dan één speler overblijven in de hand, volgt een showdown.

Gesplitste potten

Wanneer twee of meer spelers dezelfde vijfde kaart op handen hebben, dan wordt de pot gelijk verdeeld over de betrokken spelers. Als een pot niet precies door de helft kan, dan wordt het kleine beetje extra toegekend aan de speler die het dichtste bij de small blind zit (met de klok mee gerekend).

Speladvies voor Omaha

Four of a kind – een eenvoudige fold!

In Omaha is een monsterhand in uw pocketkaarten niet geweldig, want u mag hier slechts twee van gebruiken. Wanneer bijvoorbeeld uw pocketkaarten uit vier heren heeft dan kunt niet eens meer een three of a kind vormen omdat er geen heer meer op tafel kan komen liggen.

Of als u vier harten heeft zijn uw kansen op een flush slechter dan wanneer u twee harten heeft. Als u twee harten en twee schoppen op handen heeft, dan zijn uw flush-kansen nog beter.

Laat u dus niet in de luren leggen met een fantastische hand bij Omaha.

Big straight draws

Na de flop bij Texas Hold'em, geniet een gemaakte hand (zoals three of a kind) gewoonlijk de voorkeur boven een drawing hand (zoals vier kaarten voor een straight). Bij Omaha is dit niet het geval omdat er zoveel verschillende manieren zijn om een goede hand te vormen. Met deze draws kunt u veel inzetten.

Bijvoorbeeld, als u T-9-6-5 op handen houdt en de flop komt met K-8-7, dan zijn er 20 kaarten waarmee u een straight kunt maken op de turn of de river: vier vieren, drie vijven, drie zessen, drie negens, drie tienen en vier boeren.

Met Ah-Ks-Th-9s en een flop van Qh-Jh-3c zijn er 22 kaarten waarmee u ofwel een straight of een flush kunt vormen. 16 kaarten leveren u een straight op: vier achten, drie negens, drie koningen en drie azen. De negen resterende harten zouden u een flush opleveren maar er zijn er al drie van geteld omdat zij u ook een straight opleveren: de 8h, 9h, en Kh.

In beide van deze gevallen heeft u gelijke of betere kansen dan een speler die three of a kind op de flop heeft.

Starthanden met aansluitende kaarten

Met vier kaarten zijn er vele meer combinaties mogelijk dan bij twee kaarten. Omdat alle vier de kaarten gecombineerd kunnen worden met één van de drie andere kaarten is één Omaha hand niet gelijk aan twee Texas handen, maar meer gelijk aan zes. Kijk dus bij Omaha naar handen waar alle vier de kaarten op één of andere manier verbonden zijn.